Jak pomóc zwierzęciu w awaryjnej sytuacji?

Jak postępować w przypadku znalezienia zagubionych lub rannych zwierząt🐦🐦Przypominamy o obowiązujących telefonach alarmowych w przypadku znalezienia na terenie naszej Gminy błąkających się, rannych lub padłych zwierząt. Ponadto informujemy, że najbliżej zlokalizowany azyl dla ptaków znajduje się na terenie warszawskiego ZOO – Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych PTASI AZYL ul. Ratuszowa 1/3, Warszawa, tel.: +48 (22) 670 22 07. e-mail: azyl@zoo.waw.pl