Kardiologia

Badanie kardiologiczne jest to badanie serca zarówno pod względem budowy anatomicznej jak i funkcjonalności bodźcoprzewodzącej. Badanie echokardiograficzne to diagnostyka umożliwiająca zobrazowanie i pomiar poszczególnych struktur mięśnia sercowego, oraz budowę aparatu zastawkowego. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie wad rozwojowych i chorób nabytych serca. 

Badanie EKG służy do wykrywania wszelkiego rodzaju arytmii i innych anomalii przewodzenia w mięśniu sercowym. Pośrednio badanie kardiologiczne wraz z pomiarem ciśnienia jest niezbędne w diagnostyce chorób układu oddechowego i nerek. Wynika to ze zmian w oporach naczyniowych na terenie organizmu. 

Ważnym aspektem tego badania jest przygotowanie do zabiegów operacyjnych – kontrola kardiologiczna i często stabilizacja krążenia jest niezbędna przed znieczuleniem pacjenta.

Okazuje się, że wielu pacjentów nie wykazuje objawów kardiologicznych, ponieważ znajdują się w fazie kompensacyjnej. Namawiamy na korzystanie z tych badań, gdyż wczesne wykrycie i leczenie wydłuża czas i komfort życia.

Badania kardiologiczne oraz USG wykonuje po wcześniejszym umówieniu.

lek. wet. Karolina Romanowska