Paszporty

Paszport jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psy, koty, fretki, pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Wzór paszportu wydawanego w UE został określony w Części 1 Aneksu nr III rozporządzenia 577/2013 .

Paszport wystawia upoważniony lekarz weterynarii po:

– sprawdzeniu, czy zwierzę domowe oznakowano zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– należytym uzupełnieniu stosownych pozycji w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, oraz
– podpisaniu dokumentu identyfikacyjnego przez właściciela zwierzęcia.

Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Paszport wydany w Polsce można sprawdzić na stronie KILW za pośrednictwem WETSystems, poprzez wpisanie numeru paszportu lub numeru microczipu.