Rozród i położnictwo

 • diagnostyka ciąży
 • patologia ciąży
 • pomoc porodowa
 • ginekologia
 • choroby narządów rozrodczych
 • zaburzenia płodności
 • choroby gruczołów sutkowych i zaburzenia laktacji
 • guzy gruczołów sutkowych
 • ciąża urojona
 • zachowawcze leczenie ropomacicza
 • ustalanie optymalnego terminu krycia (unasienienia)
 • unasienianie suk
 • opieka nad ciążą zagrożoną
 • opieka nad noworodkiem
 • choroby noworodków
 • andrologia: badanie samców, ocena nasienia
 • antykoncepcja u samic i samców
 • USG w zakresie ginekologii i położnictwa
 • zabiegi chirurgiczne: cięcie cesarskie, sterylizacja (kastracja) samic i samców
 • operacje ginekologiczne
 • badania hormonalne