Wojciech Kowalczyk

lekarz weterynarii - endoskopia

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie. Jest właścicielem kliniki ENDOVET.

Uzyskał specjalizację z chirurgii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. Zajmuje się endoskopią – gastroskopią, rynoskopią, bronchoskopią, kolonoskopią, laryngoskopią, cytoskopią oraz otoskopią.