Sylwester Zając

dr nauk wet.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie od 1995 r. W 1999 roku obronił doktorat na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. W 2004 roku uzyskał specjalizację z zakresu Rozrodu Zwierząt. Do 2012 roku adiunkt w Zakładzie Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Organizuje i prowadzi warsztaty specjalistyczne dla lekarzy weterynarii. Jest założycielem i członkiem pierwszego w Polsce zespołu zajmującego się embriotrasferem u koni.

Jest właścicielem trzech koni, dwóch psów i kota.