Łukasz Bęben

lekarz weterynarii

Ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2010r.

W 2017 roku zdobył tytuł Specjalisty chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu zdobywał doświadczenie w kilku lecznicach całodobowych w Warszawie.

Od ponad trzech lat jest kierownikiem placówki wykonującej specjalistyczne badanie rezonansem magnetycznym u zwierząt, gdzie pełni rolę anestezjologa. Jest ponadto w trakcie odbywania specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej.

W wolnym czasie oddaje się swojej pasji – jeździe na rolkach.