Karolina Niegowska

lekarz weterynarii - anestezjolog

Karolina Niegowska – absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2020 roku oraz PWSFTiTv w Łodzi. W szkole kończyła staże m.in. w ZOO Borysew oraz Meksyku. Teraz rozwija się głównie w anestezjologii – absolwentka kursu VASTA 2022, zajmuje się interną i znieczulaniem. Zainteresowana także dobrostanem zwierząt dzikich i nieudomowionych oraz przyszłością naszej planety. Pracuje także jako scenarzysta, w domu głównie czyta lub wyprowadza swojego psa Szefunia