Grzegorz Bogdański

lekarz weterynarii - ortopedia, chirurgia

Studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2010 roku ukończył studium specjalizacyjne z chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Głównie specjalizuje się w chirurgii układu moczowego oraz ortopedii.