Agata Chojecka

lekarz weterynarii - kardiologia

Lek.wet. Agata Chojecka -Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW z roku 2017. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej. Jej główne zainteresowania to kardiologia i nefrologia. Uczestniczyła w wielu kongresach i szkoleniach z chorób wewnętrznych małych zwierząt.
Obecnie jest w trakcie Europejskiej Specjalizacji z Kardiologii (ESAVS) organizowanej przez Uniwersytet w Luksemburgu, gdzie doskonali swoje umiejętności badania kardiologicznego pod okiem dr Oriola Domenecha- szefa instytutu kardiologii w Novarze.
Wykonuje badania echo serca, ekg, prowadzi pacjentów chorujących przewlekle, kwalifikuje do zabiegów operacyjnych, zajmuje się trudnymi przypadkami.
Wolny czas przeznacza na podróże i różnorodne aktywności fizyczne.