Bezpłatna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt.

EDIT na dzień 26.02.2021r.: brak miejsc na zapisy, pula bezpłatnych zabiegów została wykorzystana.

Rusza bezpłatna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno.
22 lutego rozpoczną się zapisy na bezpłatną akcję sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno.

Sterylizacja / kastracja / chipowanie dotyczy psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Piaseczno.
Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się na koszt gminy.
Chipowanie, czyli elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych wraz z danymi właściciela pupila. Chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest:
– Posiadanie przez właściciela zwierzęcia ważnej Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca lub Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny,
– Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji/chipowania psa/kota w 2021 r.”,
– Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
– Pies i kot poddawany zabiegowi sterylizacji/kastracji ma być oznakowany chipem,
– W przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Właściciel zwierzęcia może wykonać maksymalnie 1 zabieg sterylizacji/kastracji w 2021r., zaś usługa chipowania jest bez limitu. Usługa nie dotyczy hodowców zwierząt.
Piaseczyńska Karta Mieszkańca będzie weryfikowana w każdym z gabinetów weterynaryjnych przy pomocy specjalnej aplikacji informatycznej. Nie jest możliwe skorzystanie z usługi sterylizacji/kastracji zwierząt w dwóch różnych gabinetach weterynaryjnych.

Wykaz czynności obejmujących zabieg sterylizacji / kastracji wykonywany w siedzibie zakładu leczniczego:

  1. Wizyta kwalifikująca, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem,
  2. Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
  3. Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy w tym podanie w razie potrzeby środka przeciwbólowego i antybiotyku,
  4. Wizyta kontrolna, w tym badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Wykaz kosztów NIE OBJĘTYCH refundacją przy okazji zabiegu sterylizacji / kastracji wykonywanych w siedzibie zakładu leczniczego na koszt gminy:

  1. Badania zalecone przez lekarza przed zabiegiem, krew, EKG, itd.
  2. Ubranka, kołnierze inne niestandardowe potrzeby konsultowane w porozumieniu z opiekunem zwierzęcia,
  3. Chipowanie, jeśli zabraknie darmowych chipów z puli gminy,
  4. Szczepienie na wściekliznę, jeśli jest nieaktualne.

UWAGA: Każde zwierzę powyżej 3 roku życia bezwzględnie będzie kierowane na badanie krwi z uwagi na bezpieczeństwo podania narkozy infuzyjnej w czasie zabiegu.

Wizyty kwalifikacyjne w naszej lecznicy odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 11:00-19:00.
Telefon do kontaktu tel. 663 821 949.

Zapraszamy do umawiania się na wizyty kwalifikacyjne do zabiegów i bezpłatne chipowanie.